A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom megyei Egyesületét 70 fő mozgáskorlátozott alapította 1981 évben, felismerve, hogy saját érdekeiket legjobban ők tudják képviselni.

„Minden területen az érintett a legjobb szakértő."

Jelenlegi taglétszámunk 3801 fő. Egyesületünk ezzel Komárom-Esztergom megye legnagyobb kiemelten közhasznú civil szervezetévé vált. Komárom-Esztergom megye 76 önkormányzati településén lát el érdekképviseletet. Felismerve, hogy országos szinten is egységben az erő, 19 mozgáskorlátozott megyei egyesület, valamint a fővárosi Egyesület megalapította a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségét (MEOSZ) 1981 évben. Alapító tagjai vagyunk a United Way – Vértes Vidéke Alapítványnak.

Tevékenységünk fő területei:

A mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, egyeztetése más csoportok érdekeivel, e sajátos érdekek lására irányuló munkában. A mozgássérült emberek számára hiányzó munka-, oktatási, kulturális, sport-, szabadidős és egyéb lehetőségek megteremtéséhez segítségnyújtás, módszerek kidolgozása. Hiányzó szolgáltatások mintaértékű megvalósítása és elterjesztése, például speciális személyi segítő, szállító, sorstársi tanácsadó és információs szolgálat működtetésével. Közreműködés az állam által nyújtott, a mozgáskorlátozottságból eredő egyes hátrányok kiegyenlítését szolgáló támogatásoknak a jogosultakhoz való juttatásában, például a lakás akadálymentesítési támogatás és a közlekedési támogatás odaítélése során.

A mozgássérülti lét átéléséből táplálkozó sajátos ismeretek és a tanult szakértelem alapján szakértői tevékenység kifejtése mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás legkülönbözőbb területein. Szervezetünk egészének tevékenységében kezdettől fogva és jelenleg is az önkéntesség, a társadalmi jelleg a jellemző. Az egyes, rendszeres „hivatali” munkát igénylő és folyamatos szakértői feladatok ellátására ma már nem nélkülözhetőek a fizetett munkatársak. Létszámuk az elvégzett feladatok mennyiségéhez képest elenyésző. A társadalmi és a fizetett munkatársaink túlnyomó része maga is egészségkárosodással vagy fogyatékossággal él.

Egyesületünk nem csupán a szervezet tagjai érdekében tevékenykedik, hanem – kizárólagos érdekképviseletre való törekvés nélkül – valamennyi hozzánk forduló fogyatékos ember javát szolgálja, tevékenysége a legnagyobb nyilvánosság előtt folyik. Fontos törekvésünk, hogy a hazai fogyatékos ügy területén is közelítsünk az európai normákhoz. Egyre nagyobb aktivitást vállalunk a sérült emberek javára munkálkodó országos szervezetekben és szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat társegyesületeinkkel.

Szerteágazó és egyre felelősségteljesebb munkánk anyagi feltételeinek előteremtése évről évre nagy nehézségekkel jár. Egyesületünk egészét tekintve, kiadásaink fedezetének mindössze 9,5 %-át nyújtja az állami költségvetés. Anyagi forrásaink hasonló mértékben származnak sorstársaink által fizetett tagdíjakból. Munkánk anyagi fedezetének döntő többségét pályázatokon elnyert pénzekből és társadalmi adakozásból szerezzük meg. Ezért különösen nagy szükségünk van törekvéseinket értő, és segítőkész támogatókra, akik az általuk Egyesületünknek nyújtott adományaik mértékéhez igazodó adókedvezményben részesülnek.

2000. február hónaptól létrehoztuk a Támogató Szolgálatunkat.

FotókFotókkal illusztrált bemutató az egyesületről>>>

<germany>

Ajánlott böngésző - Internet Explorer, Google Chrome- Képfelbontás - 1024x768
<Hungary> 23 October, 2012 21:33